Dun & Bradstreet LatviaPiektdiena, 12. jūlijs


 Partners access

User Id:
Password:
 Products

»  D&B Credit™
»  D&B Hoovers™
»  D&B Onboard™
»  D-U-N-S® Registered™»  D&B BIR
»  D&B data
»  D&B Rating


»  World Watch™
»  International Risk & Payment Review™
»  Country RiskLine™
»  Country Report™
 D-U-N-S® Number
»  Get a D-U-N-S® Number

»  Privacy Notice

The D&B Rating
D&B reitings

D&B reitings ir viens no noderīgākajiem instrumentiem, lemjot par kreditēšanas noteikumiem!

Tas ir īss norādītājs par risku, kurš iespējams, kārtojot biznesa darījumus ar attiecīgo kompāniju

Piemērs (I daļa) – D&B reitings 5A 4

D&B reitings sastāv no divām daļām: Finansiālā stāvokļa indikators (piemērā uzrādīts kā 5A) Riska indikators (piemērā uzrādīts kā 4)

Finansiālā stāvokļa indikators

Finansiālā stāvokļa indikators tiek noteikts, par pamatu ņemot pašu kapitālu vai apsekojamās kompānijas akcionāru kapitālu. Ja ir pieejami abi skaitļi, tad finansiālā stāvokļa notiekšanai, pirmkārt, izmanto pašu kapitālu.

Pašu kapitāla pamatāAkcionāru kapitāla pamatā
5AFinansiālais stāvoklis 60 + miljoni5AAFinansiālais stāvoklis 60 + miljoni
4AFinansiālais stāvoklis 25 - 60 miljoni4AAFinansiālais stāvoklis 25 - 60 miljoni
3AFinansiālais stāvoklis 12-25 miljoni3AAFinansiālais stāvoklis 12-25 miljoni
2AFinansiālais stāvoklis 2,5-12 miljoni2AAFinansiālais stāvoklis 2,5-12 miljoni
1AFinansiālais stāvoklis 1,2-2,5 miljoni1AAFinansiālais stāvoklis 1,2-2,5 miljoni
AFinansiālais stāvoklis 600,000-1,2 miljoniAAFinansiālais stāvoklis 600,000-1,2 miljoni
BFinansiālais stāvoklis 345,000 - 600,000BBFinansiālais stāvoklis 345,000 - 600,000
CFinansiālais stāvoklis 175,000 - 345,000CCFinansiālais stāvoklis 175,000 - 345,000
DFinansiālais stāvoklis 120,000 - 175,000DDFinansiālais stāvoklis 175,000 - 345,000
EFinansiālais stāvoklis 60,000 - 120,000EEFinansiālais stāvoklis 60,000 - 120,000
FFinansiālais stāvoklis 35,000 - 60,000FFFinansiālais stāvoklis 35,000 - 60,000
GFinansiālais stāvoklis 15,000 - 35,000GGFinansiālais stāvoklis 15,000 - 35,000
HFinansiālais stāvoklis 0 - 15,000HHFinansiālais stāvoklis 0 - 15,000

Citi izmantojamie kodi:
 • N - Finansiālais stāvoklis negatīvs
 • O - Finansiālais stāvoklis nav nosakāms
 • NB - Jauna firma, kas strādā mazāk par diviem gadiem
 • NQ - Firma pārtraukusi darbību
Riska indikatora nozīmes

Riska indikatora nozīmes tiek noteiktas, izmantojot tās Biznesa atskaites nodaļas, kuras norāda uz to, kā kompānija izpilda savas saistības.

Riska indikatorsSaistības neizpildīšanas risksInterpretācija
1Minimāls risksIespējama sadarbība uz piedāvātajiem noteikumiem
2Neliels risksSadarbība iespējama
3Vairāk nekā vidējs risksSadarbība iespējama, bet nepieciešams pastāvīgs monitorings par kompānijas finansiālo stāvokli
4Liels risksJāiegūst īpašas garantijas pirms kreditēšanas
5Insufficient Par maz informācijas lēmuma pieņemšanaiD&B nav publiskas vai citas atbilstošas informācijas, lai noteiktu kompānijas aktivitāti

Sīkāk par Riska indikatoru:

 • Teicami apstākļi (1)
  Šis vērtējums tiek dots kompānijām ar absolūti stabilu kredīta un finansiālo stāvokli. Nav riska, kas saistīts ar šīs kompānijas kreditēšanu, vai ir ļoti neliels – kompānija nomaksā rēķinus laikā.
 • Labi apstākļi (2)
  Šis vērtējums tiek dots finansiāli stabiliem koncerniem, kuriem nav laikā nenomaksātu rēķinu piegādātājiem. Risks, lai kreditētu šādu kompāniju, ir mazs un var būt klasificēts kā parasts tirdzniecības risks.
 • Apmierinoši apstākļi (3)
  Šis vērtējums tiek dots koncerniem, kuri sākotnēji liekas finansiāli stabili, bet tomēr atklājas laikā nenomaksāti rēķini vai darba kapitāla deficīts vai zaudējumi. Risks, kas saistīts ar šīs kompānijas kreditēšanu, ir lielāks un klasificējams kā ievērojams tirdzniecības risks, kurš saistīts ar aizkavētiem maksājumiem.
 • Slikti apstākļi (4)
  Šis vērtējums tiek dots koncerniem ar zināmām finansiālām problēmām. Zaudējumi vairāku gadu laikā; darba kapitāla deficīts ir liels, negatīvs pašu kapitāls, kas turpina samazināties, tiesu piedzinumi, maksājumu aizturējumi u.c. Risks, kas saistīts ar šādas kompānijas kreditēšanu ir liels.
 • Risks nav noteikts (-)
  Šis vērtējums koncerniem tiek dots, ja zināmā informācija ir nepietiekama, lai iegūtu priekšstatu par apstākļiem, finansiālo stāvokli vai maksājumu vēsturi. Koncerns, kuram nav telefona numura, arī saņem novērtējumu (-).

Piemēram, 2.daļa: D&B reitings 5A 4

Tādā veidā šinī piemērā reitings piedāvā kompāniju ar finansiālo stāvokli 60+ miljoni (acīmredzot, dibināts ar pašu kapitālu) un sliktos apstākļos ar ievērojamu riska līmeni. Piegādātājam pirms kredītēšanas ieteic iegūt atbilstošas garantijas.


versija izdrukai versija izdrukai


 Sākums | Par D&B | Jaunumi | Projekti | Kontakti

 © Copyright Dun & Bradstreet, e-mail: infoLatvia@dnb.com, webmaster: infoLatvia@dnb.com