Dun & Bradstreet LatviaTrešdiena, 22. maijs


 Partners access

User Id:
Password:
 Products

»  D&B Credit™
»  D&B Hoovers™
»  D&B Onboard™
»  D-U-N-S® Registered™»  D&B BIR
»  D&B data
»  D&B Rating


»  World Watch™
»  International Risk & Payment Review™
»  Country RiskLine™
»  Country Report™
 D-U-N-S® Number
»  Get a D-U-N-S® Number

»  Privacy Notice

Country Report™
Country Report™

Detalizēta un vispusīga informācija riska novērtēšanai un biznesa iespējām visā pasaulē. Atskaite nodrošina unikālu salīdzinošu lietišķās vides apskatu dažādās valstīs. [Paraugs]

Atskaite D&B Country Report satur svarīgu informāciju par valsti un darījumu vides analīzi. Atskaitē apmēram uz 60 lappusēm sniegta padziļināta riska un biznesa iespēju analīze un novērtējums konkrētā valstī. Šādas detalizētas atskaites var saņemt par 85 valstīm. Katra no atskaitēm sadalīta 6 sekcijās, lai palīdzētu pievērsties jums svarīgākajiem riska faktoriem, kas varētu ietekmēt jūsu starptautisko biznesu:

  • Politiskais risks – Cik stabila ir valsts valdība?
  • Ekonomiskais risks – Vai ekonomika attīstās vai degradējas?
  • Ārējais risks – Vai lokālā valūta ir stabila?
  • Komerciālais risks – Vai man samaksās? Cik drīz man samaksās?
  • Tirdzniecības operāciju vide – Vai ir mainījušies importa noteikumi?
  • Investīciju vide – Kurā sektorā es varu droši investēt?
Šī analīze atskaitē ietver ekonomisko prognozi un valstu riska indikatoru, ar kura palīdzību var salīdzināt biznesa risku dažādās pasaules valstīs.
Ir iespējams notikumu attīstības monitorings valstī un reģionā. Tādā gadījumā pamatatskaite uz 60 lappusēm tiek papildināta ar 11 ikmēneša papildinājumiem, kas informēs jūs par svarīgiem notikumiem, ko saņēmis D&B. Pirmkārt, tās ir ziņas par maksājumu termiņu izmaiņām vai vietējo banku valūtas konvertēšanas aizturējumiem vai par esošo situāciju valstī, skatoties no riska pakāpes. Atsevišķas pilnīgas atskaites par valstīm ir pieejamas drukātā veidā. Atskaites par vairākām valstīm vai reģioniem var pasūtīt un saņemt Internetā vai CD-ROM veidā.

versija izdrukai versija izdrukai


 Sākums | Par D&B | Jaunumi | Projekti | Kontakti

 © Copyright Dun & Bradstreet, e-mail: infoLatvia@dnb.com, webmaster: infoLatvia@dnb.com