Datu ServissSunday, July 21


 Partners access

User Id:
Password:
 Products

»  D&B BIR
»  D&B Data
»  D&B Rating»  Order D&B Bir»  World Watch™
»  International Risk & Payment Review™
»  Country RiskLine™
»  Country Report™»  Order Country Report

 D-U-N-S® Number

»  Get a D-U-N-S® Number
»  Privacy Notice

Dun & Bradstreet grows the most valuable relationships in business by uncovering truth and meaning from data.


Kas ir D&B?
Ko piedāvā D&B?

 • Kā samazināt darījuma risku?
 • Kas ir D&B biznesa uzziņa par darījumu partneri?
 • Kas ir D-U-N-S® numurs?
 • Kas ir D&B kredītreitings?
 • Kā pasūtīt D&B biznesa izziņu?

  Kā samazināt darījuma risku?

  Uzsākot darbību vai paplašinot to starptautiskajā tirgū, dibinot jaunus kontaktus lielas raizes sagādā informācijas trūkums par potenciālo darījumu partneri.
  Viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem kā samazināt darījuma risku ir griezties pie finansu un kredītu informācijas jomā profesionāli strādājošām aģentūrām un pasūtīt biznesa izziņu par darījumu partneri.

  Kas ir D&B biznesa uzziņa par darījumu partneri?

  Izziņas sastādīšanai tiek izmantota informācija no legālajiem avotiem konkrētā valstī, atbilstoši šīs valsts likumdošanai, kā arī konkrētās valsts D&B biroja darbinieku informācija pēc kontakta ar firmu. D&B biznesa izziņa ietver sekojošu informāciju:

  • D-U-N-S® numurs
  • vispārēji dati (adreses rekvizīti, statuss, īsa vēsture, darbības veidi, īpašnieki, vadība, ziņas par filiālēm, meitas un mātes firmām);
  • D&B kredītreitings, kas parāda firmas finansiālo stāvokli un komercriska pakāpi, kārtojot darījumus ar šo firmu;
  • bankas, kuru klients ir firma;
  • īpaši notikumi, fakti, komentāri par kritiskiem gadījumiem uzņēmumā (ieskaitot prasības tiesā);
  • finansu informācija - Bilances dati, Peļņas un zaudējumu aprēķins, arī dažādi rādītāji un koeficienti, kas parāda uzņēmuma attīstības tendences salīdzinājumā ar nozares vidējiem rādītājiem
  • informācija par firmas maksājumu veikšanas praksi un termiņiem – tā ir plaša informācija par maksājumu izpildi, salīdzinot ar citu firmu vidējiem rādītājiem tajā pašā nozarē un palīdz noteikt termiņus, kuros Jūs saņemsiet maksājumus no potenciālā partnera.

  Kas ir D-U-N-S® numurs? – unikāla, globāla biznesa identifikācijas sistēma, izveidota 1962.gadā, identificē vairāk kā 225 miljonus aktīvi darbojošos uzņēmumu visā pasaulē. Šo standartu ir atzinušas arī tādas organizācijas kā ISO, Eiropas Komisija un ANO.

  Kas ir D&B kredītreitings? - jau daudzus gadus ir atzīts kā vadošais uzņēmuma uzticamības pakāpes un biznesa stabilitātes rādītājs.

  Unikālais D&B reitings ir veidots kombinējot matemātisko modelēšanu, ekspertu izstrādātos likumus, biznesa analīzi un daudzu gadu gaitā iegūto pieredzi. Bankrotējušie uzņēmumi tiek rūpīgi analizēti un salīdzināti ar veiksmīgi strādājošajiem, ar mērķi identificēt kritiskos notikumus un paredzēt tos nākotnē. Latvijā D&B reitingu firmām sāka piešķirt 1997.gadā.

  Kā pasūtīt D&B biznesa izziņu?

  D&B mērķis ir ātri un vienkārši pieejama biznesa informācija. D&B biznesa izziņu ir iespējams pasūtīt caur Dun & Bradstreet pārstāvniecību Latvijā – firmu SIA “Datu Serviss”.
  Tie, kas dod priekšroku strādāt patstāvīgi un ir pazīstami ar Internet, var iegādāties paroli un izmantot D&B Web lappusi www.dbai.dnb.com. Šī lappuse ir ērti un vienkārši lietojama. Meklēšanas sistēma ir maksimāli uzlabota, tā atradīs visus iespējamos variantus pēc vārdiem firmas nosaukumā vai adresē un piedāvās sarakstu, pēc kura var precizēt un izvēlēties meklēto firmu.
  Parasti vajadzīgo informāciju var iegūt uzreiz, bet gadījumā, ja meklētās firmas nav D&B datu bāzē, tad šo izziņu var pasūtīt. Eiropas valstīm tas aizņems 3-5 dienas un rezultātu Jūs saņemsiet pa elektronisko pastu.

  Vienlaicīgi ar biznesa izziņu par potenciālo partneri, Jūs varat pasūtīt atskaiti par komerciālā riska pakāpi Jūs interesējošajā valstī. Šajā atskaitē būs dots konkrētās valsts ekonomiskās un politiskās situācijas, kā arī valūtas stabilitātes un finansu sistēmas novērtējums. Tajā būs ieteiktas arī mazāk riskantās komerciālo attiecību un līgumu formas, sadarbojoties ar uzņēmumiem dotajā valstī.

  Ar šiem un citiem D&B piedāvātajiem pakalpojumiem var iepazīties Internet mājas lapā www.dnb.com.


 • print version print version


   Home | About D&B | News | Projects | Contact

   © Copyright Dun & Bradstreet, e-mail: dnb@dnb.com.lv, webmaster: pavel@dnb.com.lv